Etiketter

Summa sidvisningar

Sidor

Leta i den här bloggen

tisdag 15 juni 2010

Fytiinin etu käpylisäkkeelle (2010)

Med Hypotheses. 2010 Jan;74(1):118-9. Epub 2009 Aug 8. A potential role for crystallization inhibitors in treatment of Alzheimer's disease.

Grases F, Costa-Bauzà A, Prieto RM. Laboratory of Renal Lithiasis Research, University Institute of Health Sciences Research (IUNICS), University of Balearic Islands, Spain.

Tiivistys (Abstract)

  • MELATONIINI on hormoni, jota syntetisoituu hermonvälittäjäaineesta SEROTONIINISTA käsin ja tämä melatoniinin muodostus havaitaan pääaisassa käpylisäkkeessä, corpus pineale. MELATONIINI oma useita ominaisuuksia, muun muassa yksi niistä on antioksidanttisuus ja toinen on neuroprotektiivisuus.
  • MELATONIININ synteesi kuitenkin vähenee ihmisessä iän myötä kaikilla, mutta kaikkein eniten Alzheimerin tautia potevilla; itse asiassa nimittäin MELATONIINI pystyy estämään beta-amyloidiproteiinin muodostusta. Taustamekanismia ei ole täysin pystytty vielä selvittämään, vaikka toisaalta tiedetään, että iän mukana käpylisäke tapaa kalkkeentua.

Melatonin is a hormone synthesized from the neurotransmitter serotonin and is found mainly in the pineal gland. Melatonin has been suggested to have several properties, acting both as an antioxidant and a neuroprotective agent.

Melatonin synthesis decreases with age in all humans, but this decline is more pronounced in Alzheimer's patients. In fact, melatonin inhibits the formation of beta-amyloid protein. The mechanism responsible for this decline has not been fully elucidated, although it is known that the human pineal gland calcifies with age.

  • Sellaiset kalkkeentumat taas viittaavat kudosvaurion olemassaoloon, ja jos immuunijärjestelmä ei ole kyennyt hävittämään sellaisia muutoksia, ne toimivat ydinkiteenä hydroksiapatiitille ja voivat indusoida kalkkeutumista. Tästä syystä on oletettu, että kalkkisuolojen kristallisoitumisen estäjien puute ( esim PPi pyrofosfaatin puute ja fytaatin IP6 puute) antaa kalkkeutumisiin suotuisat olosuhteet. Sen takia kristalloitumisen estäjien puute voi olla riskitekijä Alzheimerin taudin kehittymisessä ja tätä hypoteesia tulisi arvioida uudelleen.

Such calcification necessarily implies the existence of a tissue injury that, if not reabsorbed by the immune system, will act as heterogeneous nucleant for hydroxyapatite and will induce calcification. For this reason, it is hypothesized that a lack of inhibitors of calcium salt crystallization, such as pyrophosphate and phytate, will favor calcification. Therefore, the absence of crystallization inhibitors may be a risk factor for development of Alzheimer's disease, and this hypothesis should be evaluated.

PMID: 19666212 [PubMed - indexed for MEDLINE]