Etiketter

Summa sidvisningar

Sidor

Leta i den här bloggen

lördag 19 maj 2012

DNA-tapahtuma ja essentielli IP4 muoto

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10728.htmlhttp://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10728.html

Sitaatti: 
Structure of HDAC3 bound to co-repressor and inositol tetraphosphate
Peter J. Watson, Louise Fairall,  Guilherme M. Santos  & John W. R. SchwabeNature(2012)doi:10.1038/nature10728


Nämä HDAC- entsyymit   säätelevät geenien ilmentymistä poistamalla asetyyliryhmiä histonimolekyylihäntien lysiiniaminohapoista, jolloin kromatiini alkaa tiivistyä
 Useimpien   I-luokan HDAC- entsyymien aktiivisuuteen vaaditaan   lisäksi  rekrytoituminen  monialayksikköisiin  co-repressori komplekseihin ja niitä puolestaan rekrytoi transkriptiota vaimentavat, repressoivat, tekijät.
 Tässä yhteydessä tutkijat raportoivat sellaisen kompleksirakenteen, mikä on muodostunut  HDAC entsyymin  ja ko-repressorin  kesken , nimittäin  ihmisen HDAC3 entsyymin  ja erään deasetylaasia aktivoivan domaani (DAD) kesken - tämä domaani on  ihmisen SMRT corepressorissa  NCOR2:ssa.
 Rakenteesta selviää kaksi merkittävää piirrettä:
 (1) SMRT-DAD käy läpi suuren rakenteellisen uudelleenjärjestäytymisen muodostaessaan kompleksia.(2) Näiden kahden molekyylin kesken tarvitaan välttämättä "intermolekulaarisena liimana" toimiva molekyyli IP4, jonka tulee olla muotoa d-myo-inositoli, (1,4,5,6)tetrakisfosfaatti (Ins(1,4,5,6,)P4.

The structure reveals two remarkable features. First, the SMRT-DAD undergoes a large structural rearrangement on forming the complex. Second, there is an essential inositol tetraphosphate molecule—d-myo-inositol-(1,4,5,6)-tetrakisphosphate (Ins(1,4,5,6)P4)—acting as an ‘intermolecular glue’ between the two proteins.

Kompleksin kokoontuma on selkeästi riippuvainen juuri tästä IP4- lajista, mikä toiminee säätelijänä  - tämä mahdollisesti selvittää, miksi inositolifosfaatit ja niiden eri kinaasit toimivat havaittuina  transkriptionaalisina säätelijöinä.

 Assembly of the complex is clearly dependent on the Ins(1,4,5,6)P4, which may act as a regulator—potentially explaining why inositol phosphates and their kinases have been found to act as transcriptional regulators.

 Tämä HDAC3:n aktivoitumismekanismi näyttää olevan konservoitua hiivasta ihmiseen I-luokan HDAC entsyymeillä , mistä avautuu uusia terapeuttisia mahdollisuuksia.

 This mechanism for the activation of HDAC3 appears to be conserved in class I HDACs from yeast to humans, and opens the way to novel therapeutic opportunities.

(Minun kommenttini: Epäonnea  näissä  geneettisissä säätelyissä tulee niistä inositoliaineenvaihdunnan  molekyyleistä, joissa on inositolin  3- asema fosforyloitu9.

Löysin asian testauksen tehdyksi. PTEN  on se 3-fosfaatin poistaja:
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/fig_tab/nature10728_F5.htmlhttp://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/fig_tab/nature10728_F5.html

Fytiini ja DNA

DNA on hyvin fosfaattipitoinan ja fytiini on luonnon paras fosfaattilähde ravinnossa.
Mitäs tästä saa linkkiä lisää?
Kuva DNA.sta
http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.432634!imageManager/2496052482.jpghttp://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.432634!imageManager/2496052482.jpg

fredag 18 maj 2012

Linkki PI-3K ja Gas6 ( K-vitamiiniaineenvaihdunnan) peptidin kesken

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18680538

J Thromb Haemost. 2008 Oct;6(10):1804-11. Epub 2008 Aug 1. GAS6-induced signaling in human endothelial cells is mediated by FOXO1a.
Ganopolsky JG, Abid MR, Aird WC, Blostein MD. SourceThe Lady Davis Institute, Sir Mortimer Davis Jewish General Hospital, McGill University, Montreal, QC, Canada.

Abstract,  TIIVISTELMÄ

BACKGROUND, Tausta: 

Growth Arrest Specific gene product 6 (gas6) is a gamma-carboxylated protein that protects endothelial cells against apoptosis. Gas6 has previously been shown to induce phospatidyl-3-inositol-kinase (PI3K)/Akt signaling. Other studies have demonstrated a link between PI3K/Akt signaling and forkhead transcription factors in endothelial cells.

Gas6 geenituote on gammakarboksyloitu proteiini, joka suojaa verisuonen sisäpintaa, endoteelia, apoptoosia vastaan.  Aiemmin on osoitettu, että Gas6 indusoi PI-3K/Akt-signalointi tien. Toiset tutkimukset ovat osoittaneet taas  endoteelin PI-3K/Akt signaloinnilla  ja DNA-haarukan transkriptiotekijöillä olevan yhteistä linkkiä.

OBJECTIVE: Tutkimuksen kohde:

To test the hypothesis that gas6 promotes cell survival via a forkhead-dependent pathway.

Tarkoituksena on testata hypoteesia siiteä, että tämä K-vitamiinia vaativa Gas6 edistää solun elossapysymistä tavalla, joka on riippuvainen DNA-replikaatiohaarukasta. 

RESULTS AND CONCLUSIONS:Tulokset ja yhteenveto.

Treatment of serum-starved human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) with gas6 induced time-dependent phosphorylation and nuclear exclusion of FOXO1a.

This effect was suppressed by the PI3K inhibitor wortmannin, demonstrating that FOXO1a phosphorylation is PI3-kinase dependent.

 Transduction of HUVECs with a phosphorylation-resistant form of FOXO1a [triple mutant (TM)-FOXO1a] abrogated the pro-survival effect of gas6 on serum-starved endothelial cells.

Finally, treatment of serum-starved HUVECs with gas6 resulted in a reduction of FOXO1a transcriptional activity and downregulation of the pro-apoptotic gene, p27(kip1).

 Taken together, these findings suggest that gas6 protects endothelial cells from apoptosis by a mechanism that involves PI3K-Akt-dependent inactivation of FOXO1a.