Etiketter

Summa sidvisningar

Sidor

Leta i den här bloggen

onsdag 16 januari 2013

Fosfoinositidisignalointiin vaikutusta sfingosiinijohdannaisista

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21423874

SFINGOSIINIJOHDANNAISET  estävät solusignalointia elektrostaattisesti neutraloimalla polyfosfoinositidejä plasmakalvolla. 

Self Nonself. 2010;1(2):133-143.
 Sphingosine derivatives inhibit cell signaling by electrostatically neutralizing polyphosphoinositides at the plasma membrane.
Smith NL, Hammond S et al. Department of Chemistry and Chemical Biology; Cornell University; Ithaca, NY USA.
TIIVISTELMÄ
Mastsolujen stimulaatio IgE reseptoriteitse aiheuttaa monien prosessien aktivoitumisen ja niihin kuuluu myös aktiivin kalsiumin mobilisoituminen, granuloitten exosytoosi ja kiertävien endosomien kuljetus solun sisältä ulospäin plasmamembraaniin.
Tiedemiehet tutkivat  tässä fluoresiiniin konjugoidun koleratoksiinilla B  (FITC-CTxB)  merkatun gangliosidin GM(1) endosomaalista kiertoa  ja monitoroivat antigeenin stimuloimaa solun sisäistä liikennettä  kohti plasmakalvoa  sekä kuvantamalla että fluorimetrillä mitaten.
He havaitsivat , että SFINGOSIINIJOHDANNAISET  D-sfingosiini ja N,N´-dimetyyli-sfingosiini estivät tehokkaasti  ulospäin suuntautuvan soluliikennevasteen, mutta kvaternääriset ammoniumjohdannaiset, trimetyylisfingosiinit, eivät estäneet.
Samanlainen inhiboitumistapa   havaittiin kalsiumin Ca++ mobilisaatiossa ja sekretorisessa  lysosomaalisessa  exosytoosissa, mikä viittaa  yleisvaikutukseen kalsiumista riippuviin signalointiprosesseihin 
 This pattern of inhibition is also found for Ca(2+) mobilization and secretory lysosomal exocytosis, indicating a general effect on Ca(2+)-dependent signaling processes.
This inhibition correlates with the capacity of sphingosine derivatives to flip to the inner leaflet of the plasma membrane that is manifested as changes in plasma membrane-associated FITC-CTxB fluorescence and cytoplasmic pH.

Tämä inhibitio korreloi SFINGOSIINIJHDANNAISTEN  kyvyn kanssa  "flipata", luikahtaaa plasmakalvon sisälehteen- mikä paljastui plasmakalvon  fluoresenssimuutoksina ja sytoplasman pH:n muutoksina.
Kun plasmaan liittyneet polyfosfoinositiditkin (PI)  merkattiin  effektoridomaanilta, havaittiin, että nämä SFINGOSIINIJOHDANNAISET   irrottivat elektrostaattisia sidoksia tästä effektoridomaanista, mikä tapahtui paralleelisti  kalsiumsignalointia estävän kyvyn kanssa.

 Using a fluorescently labeled MARCKS effector domain to monitor plasma membrane-associated polyphosphoinositides, we find that these sphingosine derivatives displace the electrostatic binding of this MARCKS effector domain to the plasma membrane in parallel with their capacity to inhibit Ca(2+)-dependent signaling.

 Tutkijoiden tuloksista voidan päätellä, että kalvojen fosfoinositideillä on roolinsa kalsiumin signaloinnissa ja stimuloidussa exosytoosissa  ja tutkijat valaisivat mekanismia, mitken D-sfingosiini säätelee tätä signalointia soluissa.

 Our results support roles for plasma membrane polyphosphoinositides in Ca(2+) signaling and stimulated exocytosis, and they illuminate a mechanism by which D-sphingosine regulates signaling responses in mammalian cells.

KOMMENTTINI: 
 Aiemmin on julkaistu artikkeleita  ilmiöstä delayed  deregulation of calcium - siinä yhteydessä missä  sfingomyeliiniperäiset   metaboliset tuotteet vaikuttavat kalsiuminin  aineenvaihduntaan.
 Kirjallisuudessa on myös mainintaa, että sfingomyeliinin hallitussa kataboliassa  D-vitamiinilla on merkityksensä, sillä  sfingomyeliini foi myös uudelleen kiertää keramidin kautta  takaisin  putoamatta  muuhun metaboliseen tiehen, josta sitten tulee  tumaakin sääteleviä tekijöitä.
Päivitystä 6.5. 2013