Etiketter

Summa sidvisningar

Sidor

Leta i den här bloggen

tisdag 19 juli 2011

Fytiini riisissa Oryza sativa sijoittuu lese-osaan

Kysymyksen asettelu
Kun on GFD eliminaatiodieetillä koko iän, joutuu käyttämään mm riisiä, maissia ym gluteenittomia viljoja, joiden fytiini ym ravinnepitoisuus eroaa gluteeniviljojen ravinnepitoisuudesta. Tämä voi aiheuttaa supplementin tarvetta, mutta ensin on tiedettävä paljonko eri ravinteita perustava eliminaatiodieetin vilja antaa.

RIISIN analyysistä

Rapid Commun Mass Spectrom. 2010 Sep;24(18):2723-9.Application of imaging mass spectrometry for the analysis of Oryza sativa rice.

Source

Department of Molecular Anatomy, Hamamatsu University School of Medicine, 1-20-1 Handayama, Higashi-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-3192, Japan. zaima@hama-med.ac.jp

Abstract

Rice is one of the most important food crops in the world and new varieties have been bred for specific purposes, such as the development of drought-resistance, or the enrichment of functional food factors.

Riisi kuuluu maailman tärkeimpiin viljoihin ja uusia laatuja on kehitelty spesifisiin tarkoituksiin, kuten kuivuuden kestävää lajia tai funktionaalisista ravinteista rikastuneita lajeja.

The localization and composition of metabolites in such new varieties must be investigated because all artificial interventions are expected to change the metabolites of rice.

Tämän takia on selvitettävä näissä uusissa laaduissa esiintyvien metaboliittien koostuma ja sijoittuma, koska kaikki keinotekoinen interventio odotettavastikin muuttaa riisin metaboliitteja.

Imaging mass spectrometry using matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI-IMS) is a suitable tool for investigating the localization and composition of metabolites; however, suitable methodologies for the MALDI-IMS analysis of rice have not yet been established.

( Metodologiasta maininta)

In this study, we optimized the methods for analyzing rice grains by MALDI-IMS using adhesive film and found the characteristic distribution of metabolites in rice.

Tässä tutkimuksessa havaittiin luonteenomaista riisimetaboliittien sijoittumaa.

Lysophosphatidylcholine (LPC) was localized in the endosperm.

LYSOFOSFATIDYYLIKOLIINI eli lysolesitiini sijoitautui endospermaan.

Phosphatidylcholine (PC), gamma-oryzanol and phytic acid were localized in the bran (germ and seed coat), and alpha-tocopherol was distributed in the germ (especially in the scutellum).

LESITIINI, gamma-oryzanoli ja fytiini sijoittuivat leseeseen, lese-osaan.

In addition, MALDI-IMS revealed the LPC and PC composition of the rice samples.

Lysolesitiinin ja lesitiinin tarkempaa koostumustakin selvitettiin rasvahappojen osuudelta.

The LPC composition, LYSOLESITIINI monoasyylikoostumuksesta

LPC (1-acyl 16:0), palmitiinihappo

LPC (1-acyl 18:2), linolihappo

LPC (1-acyl 18:1) öljyhappo

and LPC (1-acyl 18:0), steariinihappo

was 59.4 +/- 4.5%, 19.6 +/- 2.5%, 14.2 +/- 4.5% and 6.8 +/- 1.4%.

The PC composition, LESITIININ diasyylikoostumuksesta

PC (diacyl 16:0/18:2), palmitiinihappo ja linoleenihappo

PC (diacyl 16:0/18:1), palmitiinihappo ja öljyhappo

PC (diacyl 18:1/18:3), öljyhappo ja alfalinoleenihappo

PC (diacyl 18:1/18:2) öljyhappo ja linolihappo

and PC (diacyl 18:1/18:2),

was 19.6 +/- 1.0%, 21.0 +/- 1.0%, 15.0 +/- 1.4%, 26.7 +/- 0.7% and 17.8 +/- 1.9%. This approach can be applied to the assessment of metabolites not only in rice, but also in other foods for which the preparation of sections is a challenging task.

2010 John Wiley & Sons, Ltd.

PMID:
20814978
[PubMed - indexed for MEDLINE]

KOMMENTTINI: Kuoritussa riisissä tuskin saa fytiiniä, koska se asettuu leseosaan.

Fytiini ja polyaminit, niiden keskinen tasapaino

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21647508
Metallomics. 2011 Jul 1;3(7):735-43. Epub 2011 Jun 7.
Equilibrium study on the interaction of phytic acid with polyamines and metal ions.

Source

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Institute of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences, Kanazawa University, Japan.

Abstract

Interaction of phytic acid (myo-inositolhexakisphosphoric acid, IP) and polyamines (A = en, tn, Put, dien, 2,3-tri, 3,3-tri, Spd, 3,3,3-tet, spermine(Spm)) have been studied

by potentiometric and (31)P-NMR techniques. The non-covalent interactions have led to the formation of stable molecular complexes of (IP)H(n)(A) type at the 1 : 1 molar ratio of the ligands, but of different numbers of protons.

Fytiinin ( myoinositolihexa-cis-fosforihapon) ja polyaminien keskeistä non-kovalenttia interaktiota on tutkittu ja siinä muodostuu stabiilia molekulaarista kompleksia (IP)H(n)(A) tyyppiä ligandien molaarisella suhteella 1:1, mutta protoniluku vaihtelee.

The IP protonation constants, stability constants of the molecular complexes and metal (Mg(2+)) complexes have been determined.

Tutkijat ovat määritelleet fytiinin protonaatiovakioita, molekulaarisen kompleksin stabiliteettivakioita Magnesium++kompleksien vakioita.

The structural and pH dependences of stability constants showed the interactions between IP and A have the acid-base character determining their effectiveness, although the IP structure (5ax1eq, 5eq1ax) in molecular complexes should be also taken into account.

Stabiliteettivakioiden riippuvuus rakenteesta ja pH:sta osoittivat, että fytiinin ja polyaminin kesken vallitsee happo-emäs luonteinen suhde, mikä määrää niiden tehokkuutta, vaikka tulee ottaa huomioon myös IP rakenne, onko se tyyppiä 5aksiaalinen1 ekvatoriaalinen tai 5ekvatoriaalinen1aksiaalinen inositolirenkaan sivuryhmien asettumiselta.

(31)P NMR study showed in the presence of Spm (31)P highfield shifts and high pH shift of signal broadening due to chemical exchange between 5ax1eq and 5eq1ax. The preferable binding of Spm to IP over Mg(2+) in neutral pH indicated the importance of polyamine as a stabilizer of phosphate compounds.

Spm-polyaminin suositumpi sitoutuminen fytiiniin ennen magnesiumia (Mg++) neutraalissa pH-miljöössä viittaa siihen, että polyamini toimisi fosfaattiyhdisteen stabiloijana.

PMID:
21647508
[PubMed - in process]